Doneer aan 113 Zelfmoordpreventie

Doneer aan 113 Zelfmoordpreventie

Iedere dag sterven er in Nederland gemiddeld 5 mensen eenzaam en radeloos door zelfdoding. Als je bedenkt dat elke zelfdoding zo’n 135 mensen raakt, betekent dat dus meer dan 250.000 mensen geraakt zijn door het immense verdriet dat gepaard gaat met een zelfdoding.

Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Dat kunnen we niet alleen, dat kan alleen samen. Daarom zetten wij in op twee belangrijke pijlers:

Meer weten: een zelfdoding is zeer complex, er is nooit één oorzaak aan te wijzen, voor gerichte preventie is meer onderzoek nodig.

Meer praten: er rust nog altijd een taboe op praten over zelfdoding terwijl het gesprek juist zo belangrijk is. Mensen met suïcidale gedachten worstelen hier vaak eenzaam en radeloos mee. Praten kan dit doorbreken en het begin zijn van een oplossing. Zo’n gesprek is spannend, maar iedereen kan het leren. 

Help je mee? Draag hier bij aan suïcidepreventie. 

Let op: Het gekozen bedrag wordt ieder jaar automatisch van je rekening afgeschreven. Let op: Het gekozen bedrag wordt iedere maand automatisch van je rekening afgeschreven.

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring van toepassing.

Je gaat in totaal € 0 afrekenen.

Je privacy is gewaarborgd. Lees meer